HM- & HSS-fräsverktyg

Används vid bearbetning av mjuka & hårda träslag samt 1 plattmateria.

Hyvlerifräsar
Används vid hyvling av paneler, lister och dimensionsvirke. Fräsarna finns i olika
dimensioner och för olika matningshastigheter (från 10-300 m/min).

Rundkuttrar & stål
Av kuttrarna kan man välja mellan såväl hydrauliska som mekaniska. Rundkutterstålen
finns i flera olika kvalitéer.

Profilkuttrar & stål
Profilkuttrarna kan man som med rundkuttrarna välja mellan såväl hydrauliska som mekaniska, även profilkutterstålen finns i flera kvalitéer.

Skaftverktyg standard och special
Fräsar och kuttrar kan även att erhållas med skaft i olika omfattningar. Standardverktygen är raka och bottenskärande. Specialverktygen används vid bearbetning av mjuka och hårda träslag samt plattmaterial.

BBM-flex
Verktyg med utbytbara skär i olika HM-sorter som anpassas för hårda och mjuka träslag och även plattmaterial. Kan erhållas med både raka och snedställda skär.

Borrverktyg
I sortimentet finns t.ex. spiralborrar, HM- & HSS-avsatsborrar och HM- & HSS
centrumtappborrar.

Skrubbfräsar
Homogena och släta HM-överfräsar med spånbrytare, finns både positiva och negativa.
Vändskärsverktyg
Finns med utbytbara standardvändskär.

Hydraulbussningar
Används för att få ökad noggrannhet på verktyg med höga krav på repeterbarhet och precision.

HM-klingor
Det finns såväl standard- som specialklingor för olika trä- och plattmaterial.

Bandsågblad
Finns i olika utformningar t.ex. tandspetshärdade, stukade och stellite.

Diamantfräsverktyg
Polykristallina verktyg som används vid svårt slitande material som t.ex. spånskivor, laminat och olika plaster.

Slipskivor CBN/diamant
Används för skärpning av HSS- & HM-verktyg.

 

Slipservice
Vi hjälper till när era verktyg behöver ses över.

Övrigt
Vi ordnar även övriga produkter som tillhör verktygsbehoven och skötsel, t.ex. smörjmedel,
brynen och skruvar.